Bel of mail voor een afspraak: 06-41938464 / info@podotherapiekennemerland.nl

Veelgestelde vragen

V?

Ik ben niet tevreden, wat moet ik doen?

A.

Klachten worden afgehandeld via de NVvP. U leest hier meer over de procedure en hoe u een melding kunt maken.

V?

Ik ben een spoedgeval. Wat nu?

A.

Pijn aan uw voet is heel vervelend. U bent eigenlijk meteen al heel onthand. Helaas zijn er in de meeste regio’s te weinig podotherapeuten, zodat er bij de veel podotherapiepraktijken een wachttijd is. Wij hebben een afspraak met de huisartsen, dat wanneer iemand snel gezien moet worden, de huisarts contact met ons opneemt.

V?

Hoelang is de wachttijd?

A.

Op dit moment is de wachttijd voor nieuwe patiënten ongeveer 10 weken.

V?

Voor welke klachten kan ik bij jullie terecht?

A.

Als podotherapeut behandelen wij alle klachten in het onderlichaam die voortvloeien vanuit afwijkende standen van de voeten, tenen of nagels. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hielklachten
  • Voorvoetklachten
  • Enkelklachten
  • Vermoeidheidsklachten in de voeten en/of benen
  • Overbelastingsklachten
  • Sportblessures
  • Voetproblemen bij kinderen
  • Steeds terugkerende likdoorns/eeltvorming onder de voet of op/tussen de tenen
  • Wonden of klachten bij diabetes of reuma patiënten
  • Knie-, heup- of rugproblemen

V?

Zijn jullie lid van een beroepsvereniging?

A.

De podotherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Alleen iemand die de opleiding Podotherapie met goed gevolg heeft afgesloten mag lid worden. Tevens staat iedere podotherapeut van deze praktijk ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

V?

Moet ik mijn zolen altijd blijven dragen?

A.

Daar is niet een algemeen antwoord op te geven. Bij aangeboren platvoeten, kun je de voeten alleen ondersteunen, niet corrigeren. Deze mensen zullen dus altijd zolen blijven dragen. Andere voeten, zowel van volwassenen als van kinderen, zijn wel te corrigeren en deze mensen zullen na een aantal jaren weer zonder zolen kunnen lopen.

V?

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog?

A.

Vaak bestaat er verwarring tussen deze twee beroepsbeoefenaars. De podotherapeut ziet regelmatig patiënten in de praktijk die menen bij een podoloog te zijn. Het grootste verschil zonder op de inhoud van de beroepen in te gaan, is het feit dat de podotherapeut een erkend paramedisch beroep is, dat wil zeggen dat het Ministerie van Onderwijs een officiële HBO 'bachelor-degree' toekent aan de opleiding tot Podotherapeut. Dit in tegenstelling tot de podoloog welke geen erkenning kent van het Ministerie van Onderwijs.

V?

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een voetverzorg(st)er/ pedicure?

A.

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten voortvloeiend uit een afwijkende voetstand en/of looppatroon. Een voetverzorg(st)er of pedicure verzorgt en verwent de voeten vaak structureel door bijvoorbeeld eelt te verwijderen en nagels te knippen. Er zijn pedicures die gespecialiseerd zijn in het behandelen van voeten van mensen met diabetes mellitus of met reuma. Een podotherapeut verzorgt de voeten niet maar doet alleen probeert de oorzaak van de pijn te zoeken en daarbij een oplossing te bedenken.

V?

Wordt podotherapie vergoed?

A.

De vergoedingen zijn per verzekering verschillend. De meeste verzekeraars vergoeden podotherapie geheel of gedeeltelijk, echter alleen vanuit de aanvullende verzekeringen. U kunt dit nakijken in uw polis, navragen bij uw verzekeraar of op het Vergoedingenoverzicht Podotherapie kijken.

V?

Valt podotherapie onder het “eigen risico”?

A.

We merken dat we in onze praktijken vanuit patiënten steeds meer de vraag krijgen over vergoedingen en met name over het eigen risico bij podotherapiebehandelingen. Een eigen risico geldt alleen voor de zorgkosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Podotherapie wordt echter vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt daarom niet onder uw eigen risico. E.e.a. uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke zorgpolis.

V?

Verricht een podotherapeut ook pedicure-behandelingen?

A.

Alleen wanneer een pedicure een bepaalde behandeling niet meer kan, durft of mag, zal een podotherapeut haar behandeling overnemen. In het bijzonder bij patiënten met diabetes mellitus, reuma en vaatlijden neemt de instrumentele behandeling een belangrijke plaats in.

V?

Wat is de levensduur van een podotherapeutische zool?

A.

Een podotherapeutische zool gaat over het algemeen twee tot drie jaar mee. Er wordt altijd aangeraden om jaarlijkse op controle te komen om o.a. de toestand van de zolen te beoordelen. Het is dan wel vaak nodig de zool op te knappen bijvoorbeeld door de bovenlaag/deklaag te vervangen.

De levensduur van de zolen is uiteraard sterk afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de omstandigheden waaronder u ze gebruikt. Ook de mate waarin u transpireert, de hardheid van de materialen die zijn gebruikt en het gewicht dat op de zolen rust beïnvloeden de levensduur.

V?

Wanneer is het nodig om de zolen te laten controleren / wanneer nieuwe of versleten?

A.

Volwassenen : Ons advies is om uw zolen jaarlijks te laten controleren.

Kinderen in de groei : Ons advies is om de zolen iedere 6 maanden te laten controleren.